Ölüm Defteri (Serisi)


Ölüm Defteri Seslendirme Kadrosu
Tatsuya Fujiwara ... Light Yagami (Mustafa Oral)
Ken'ichi Matsuyama ... L Sait Çataldaş)
Asaka Seto ... Naomi Misora (Nilay Arpaç)
Shigeki Hosokawa ... Raye Iwamatsu (Timur Çayır)
Shunji Fujimura ... Watari (Murat Topal)
Takeshi Kaga ... Sôichiro Yagami (Oğuz Toydemir)
Yû Kashii ... Shiori Akino (Milay Ezengil)
Shidô Nakamura ... Ryuk (Levent Ünsal)
Hikari Mitsushima ... Sayu Yagami (Suzan Acun)
Masahiko Tsugawa ... Komiser Saeki (Ahmet Eres)
Stüdyo: Saran Digital Stüdyoları
Yayın: Dizigitürk

Ölüm Defteri 2: Son İsim Seslendirme Kadrosu
Tatsuya Fujiwara ... Light Yagami (Mustafa Oral)
Ken'ichi Matsuyama ... L (Sait Çataldaş)
Erika Toda ... Misa Amane (Pınar Erengil)
Shidô Nakamura ... Ryuuk (Levent Ünsal)
Chris Britton ... Soichiro Yagami (Oğuz Toydemir)
Shinnosuke Ikehata ... Rem (Rıza Karaağaçlı)
Stüdyo: Saran Digital Stüdyoları
Yayın: Dizigitürk

Yorum Gönderme

0 Yorumlar